Tømmerhytter

Tømmerbygg har lange tradisjoner i Norge og strekker seg helt tilbake til vikingtiden. Tyrihanshytter® har bygget tømmerhytter i en lang årrekke.

Våre leverandører kjennetegnes av utsøkt kvalitet og dyktighet, og bygger tømmerhyttene håndlaftet etter norsk lafteteknikk og med stor nøyaktighet i henhold til norsk standard for laftebygg – Byggforsk nr. 523291, versjon 1-2006.

«Mange er de hytteeiere som gjennom årenes løp har kontaktet meg i fortvilelse over trekkfulle tømmerhytter som det har vært vanskelig å holde varmen i på grunn av glipper rundt karmer og dører. I de aller fleste tilfellene skyldes problemene at virket har vært for rått da det ble satt opp, og etter hvert som tømmeret tørker blir glippene bare større og større. Trevirket er bygd opp av en rekke celler. I levende trær og i nyskåret trelast er hulrommet i disse cellene nesten helt fylt opp med vann (kalt fritt vann). Celleveggen inneholder også vann, men dette vannet ligger innleiret i celleveggen. Dette kalles bundet vann.

-skrev Hytteliv i en artikkel 23.02.2007.

De skrev videre:

  • Tømmeret må være:
    Være av en tilfredsstillende dimensjon, midtmål på 7 meters stokk på over 30 cm er meget bra.
  • Være rettvokst, uten vridninger og spenninger (tennar).
  • Ha lite kvist og ikke store kvister (over 5 cm).
  • Være tørt når laftingen starter. 15-19 % gjennomsnittlig fuktighet avhengig av luftens relative fuktighet er tilfredsstillende. Med gjennomsnittlig fuktighet menes her at stokken har samme fuktighet helt inn til margen.

Les gjerne hele artikkelen på https://www.klikk.no/bolig/hytteliv/still-krav-til-tommeret-2269884
Artikkelen er svært interessant for deg som drømmer om hytte i tømmer.

 

Betegnelser


Det er mange betegnelser som har utviklet seg i forbindelse med laftebygg.

Svillstokk, laftestokk, raftesperre, mønsås, raftestokk, nov, ås, strekkfisk og beitski er noen.
Medfar, su, kinning, dymling, laftehals og laftehode er noen flere.

Se SINTEF-illustrasjonen under.
Les med på: https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/bygg-med-laftede-vegger/

 

Teknisk forkalring av tømmerhytte

Vi i Tyrihanshytter har bygget mange tømmerhytter, og vi henter våre tømmerhytter fra våre leverandører og samarbeidspartnere i Latvia. Latvisk furutømmer har nettopp de egenskapene og kvalitetsegenskapene som Hytteliv beskriver. Vi garanterer derfor at tømmeret er håndsortert, saktevokst, ikke venstrevridd 8’ furu tømmer med >70% kjerneved fra >100 år gamle furutrær, og tørket til ca. 18%.

 

Interiørbilde fra en tømmerhytte

 

Våre tømmerhytter bygges «to» ganger

 

Etter at alle stokkene er omhyggelig plukket ut, tørket og bearbeidet av dyktige fagfolk, blir hytta eller tømmerkassa til og med takkonstruksjonen, laftet opp i klimaregulert hall hos produsenten. Dermed sikres det at alle detaljer blir 100% tilpasset hverandre. Deretter blir alle stokkene omhyggelig merket og nummerert, før den blir demontert og klargjort for transport til byggeplassen.

De samme lafterne bygger så hytta opp igjen ute på byggeplassen. Faglig utført ned i minste detalj. Montasjen av laftekassa (veggene) tar ca en uke. Undertak og taktro blir så montert med alle sine lag, før torvtaket blir lagt på for vektbelastning, slik at tømmerhytta «setter seg». Vinduer settes inn slik at «tett» hytte sikres snarest mulig slik at fuktighet hindres i å trenge inn i stokkene og hytta.

 

Inngangsparti i en tømmerhytte satt opp av Tyrihans

 

Deretter fortsetter innvendige byggmesterarbeider, elektriker og rørlegger foretar sine arbeider. Tømmerstokkene slipes og pusses og behandles, slik at de får en jevn overflate som holder seg. Skulle du ønske en farge på stokkene innvendig, beiser vi etter dine spesifikasjoner. Utvendig beises stokkene slik at de beholder sin tørrhet og forblir et tett kvalitetsbygg.
Vi har sågar fått trykktestet og godkjent en slik tømmerhytte som bolig i henhold til TEK17. Det garanterer for nøyaktig lafting.

En tømmerhytte er i prinsippet en massivtrehytte som gir et svært behagelig inneklima gjennom sin diffusjonsåpne konstruksjon. Det betyr at hytta «puster», helt uten plast i veggene.

Selve konstruksjonen med lafteknuter og synlige «rå» tømmerstokker i åpninger gir i seg selv spennende dekoreffekter. En tømmerhytte koster litt mer enn en hytte i reisverk/elementer, og gir med sine tømmerstokkvegger en lun og god atmosfære innendørs. Ta kontakt med oss for en uforbindtlig samtale om din tømmerhyttedrøm eller les mer om våre andre hyttetyper «Hytter i stav / laft» og «Hytter i reisverk / elementer».