Tyrihans hytter

Vi bygger gjerne din hyttedrøm, som tømmerhytte, i stav/laft, eller i reisverk, (se nedenfor). Om du har en tegning, kan vi bygge helt etter dine behov og spesifikasjoner.
Vi kan også hjelpe med arkitekt. Vi kan administrere hele prosessen med håndverkere frem til «nøkkel i døra».  Vi tar hensyn til krav og begrensninger i reguleringsbestemmelsene for den aktuelle tomten. Sammen med deg tilpasser vi hytta til tomten med hensyn til terreng, solretning, utsikt, innkjøring, osv. Ta kontakt med oss og send oss gjerne din tegning. Vi tar gjerne en hyggelig og uforpliktende samtale. 

Du kan også velge vår grunnmodell Tyrihans Konsepthytte som også enkelt kan tilpasses til dine behov. Hytta kan gjøres større, bredere, lengre, høyere, og kan speilvendes, uten at du behøver å gi slipp på den optimale og gjennomtenkte løsningen. Du kan velge tømmer, eller reisverk med valgfri panel som f.eks. villmarkpanel, stav/laft eller annen panel.

La deg gjerne inspirere av noen av hyttene vi allerede har bygget ved å klikke deg frem nedenfor.

Tømmerhytter

Vi har bygget tømmerhytter i en årrekke. Våre produsenter kjennetegnes av utsøkt kvalitet og dyktighet. Tømmerbygg har lange tradisjoner i Norge. Våre tømmerhytter bygges håndlaftet med stor nøyaktighet av håndsortert, saktevokst, ikke venstrevridd 20’ furu tømmer, tørket til ca. 18%, med norsk lafteteknikk og etter norsk standard for
laftebygg – Byggforsk nr. 523291, versjon 1-2006.

Vi har sågar fått trykktestet og godkjent tømmerhytte som bolig i henhold til TEK17. Det garanterer for nøyaktig lafting!

Hytter i stav/laft

Stav/laft er en byggeteknikk som kombinerer tømmerkonstruksjon med en reisverkkonstruksjon, og har også lange tradisjoner i Norge. 

Hytter i reisverk, eller i patenterte elementer

Dette er hytter bygget med vanlig reisverkkonstruksjon, eller med elementer. Vi samarbeider med dyktige leverandører som bygger på tradisjonell måte helt fra grunnen.
Vi samarbeider også med Termowood AS, som i Hurdal produserer sine TEWO bygglementer. TEWO er et byggesystem basert på isolerte massivtre-elementer. Dette gir en diffusjonsåpen konstruksjon, helt uten plast og gir et »pustende» bygg. En bærekraftig, innovativ og patentert løsning, 100% norsk i materialer og teknikk.
Se gjerne www.tewo.no  , og kontakt oss!
 

La deg inspirere av noen av våre hytter som er bygget:

Konsepthytte i tømmer på Hafjell

Konsepthytte i reisverk på Hafjell

Tømmerhytte, H-form på Gaustablikk

Tømmerhytte, H-form, i Trysil

Tømmerhytte, vinkel, på Trysil

Dobbelthytte

Tømmerhytte på Sjusjøen

Tømmerhytte som bolig i Østfold