Furuhovde hyttegrend

Eiendomsutvikling

Gjennom våre egne selskaper og vårt nettverk av samarbeidende selskaper, engasjerer vi oss også i utvikling av eiendom og tomteområder, både som deltaker på eiersiden og som utbygger. Vi har erfaring med å utvikle områder helt fra omregulering til prosjekt til utbygging. Vi utvikler gjerne et tomteareal i samarbeide med grunn- eller tomteeiere, og vi har et etablert samarbeid med investorer som kan gå inn med kapital i interessante prosjekter. Vi kan lage innspill til kommuneplaner og påfølgende reguleringsplaner, og vi kan utarbeide salgsprospekter for presentasjon i markedet før en evt. utbygging settes i gang. En god start på dine utbyggingsplaner kan være å kontakte oss, og vi kan uforpliktende utarbeide en prosjektanalyse som et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.

  Folldal

  Vi bygger kvalitetshytter over hele Sør–Norge. Et av våre siste prosjekter ligger i vakre Folldal,  Furuhovde Hyttegrend. Et område for naturelskere og fjellvandrere. Rondane og Snøhetta kaller. Flere hyttetyper, i laft, stav/laft og reisverk. 

   

  Vi legger stor vekt på kvalitet i materialer og byggeteknikk. Vi bygger i tømmer, stav/laft og reisverk/elementer. Innenfor ENA Gruppen har vi stor ingeniør- og arkitektfaglig kompetanse, samt lang erfaring med entreprenørvirksomhet.
  Du kan stole på et produkt fra ENA Gruppen!

  Kontakt oss